Analizujemy i doradzamy

Zrozumienie potrzeb i zachowań końcowego użytkownika przekłada się bezpośrednio na biznesowy i funkcjonalny sukces projektu. W tym celu posługujemy się różnorodnymi narzędziami, dogłębną analizą oraz kompetentym zespołem.

Analiza potrzeb

Niezależnie czy mówimy o projektowaniu mniejszej strony internetowej, czy dużej aplikacji webowej, często jest to złożony proces. Wymaga on dobrze skoordynowanej pracy zespołu ludzi, reprezentujących różne specjalności i umiejętności.

Każda tworzona od podstaw strona internetowa wymaga rozpoznania potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Kompleksowa analiza jest kluczowa dla powodzenia projektu. Najważniejsze elementy tej analizy to:

Poznanie firmy lub instytucji

Bezpośrednia rozmowa z kadrą zarządzającą, a także pracownikami na szczeblu operacyjnym, pozwala na poznanie rzeczywistych potrzeb i problemów.

Identyfikacja procesów

Zarządzanie umowami, fakturami, zatrudnianie – to tylko niektóre z przykładów do których można ułozyć proces i w części lub całości automatyzować.

Określenie grupy docelowej

Szczegółowe poznanie i identyfikacja grupy docelowej daje szanse stworzyć skuteczny produkt dopasowany do Twoich klientów.

Badanie rynku

Badanie rynku, konkurencji, analiza witryn firm konkurencyjnych – zarówno pod kątem wizualnym jak i funkcjonalnym.

Kompleksowe doradztwo

Istotne decyzje w przedsiębiorstwie wymagają przeanalizowania wielu możliwości. Stosowane przez nas narzędzia i metody pracy pomagają dokonać wyboru ścieżki rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa.

Jednocześnie zapewniamy stałą opiekę zespołu doświadczonych specjalistów. Pozwala to nakierować wszystkie działania tak, aby firma rozwijała się i przynosiła coraz większe zyski. W naszej ofercie mamy m.in:

Audyt firmy

To zbadanie obecnej sytuacji w firmie, jak i jej procesów. Dzięki zewnętrznemu spojrzeniu specjalisty na systemy w firmie, możliwe jest wskazanie luk oraz zarekomendowanie usprawnień i zmian.

Strategia rozwoju

Po poznaniu firmy i jej potrzeb, uwarunkowań branży i wymagań klientów, możemy przygotować plan usprawnień pracy z wykorzystaniem narzędzi IT. Tutaj możemy wskazać konkretne rozwiązania i ich korzyści.

Analiza systemów IT

Analiza systemów IT, czy chociażby stron internetowych opartych o system zarządzania treścią np. WordPress pozwala udoskonalić procesy związane z bezpieczeństwem i ograniczyć ryzko związane z rozwojem nowych technologii IT.

Audyt kodu źródłowego

Audyt kodu źródłowego aplikacji umożliwi wykrycie miejsc o słabej wydajności, lub wręcz niebezpiecznych. Dzięki temu możliwe jest wskazanie miejsc do optymalizacji, podniesienia szybkości działania i zwiększenia bezpieczeństwa.